Praktische informatie met betrekking tot een EFT-behandelsessie.

Via het contactformulier kun je vragen om specifieke informatie of het maken van een afspraak.
Om een beter begrip te hebben van wat EFT inhoudt raad ik je aan de informatie op deze website (nog) eens goed door te lezen en om mijn introductievideo op Youtube te bekijken.
Voorafgaand aan een EFT-behandelsessie is het handig al goed na te denken over je hulpvraag en welke belangrijke emotionele ervaringen je in je leven hebt meegemaakt en daar bij voorkeur wat aantekeningen van te maken.
Een sessie duurt ca. 1 uur. Ik hanteer een vast tarief van 80 euro per sessie. De kosten worden in beginsel niet gedekt door de zorgverzekeraar. De betaling liefst contant.
Een eerste sessie start met een korte intake om voldoende zicht te krijgen op de vraagstelling en de relevante achtergrond. Mijn invalshoek is om in de eerste sessie al zo snel mogelijk de behandeling in te zetten. In deze eerste EFT-behandelsessie wordt ook duidelijk hoe snel je reageert op de EFT behandeling. Hoe makkelijk is het voor je om bij belangrijke emotionele gebeurtenissen te komen? En hoe makkelijk kun je de bijbehorende emoties oproepen? Dat bepaalt én de snelheid van werken én of je in staat bent eventueel zelf thuis mee te werken door de basistechniek van EFT toe te passen op jezelf en daardoor bij te dragen aan je herstel.
Omdat je in het algemeen een uur lang zit en de sessie zich in principe richt op emotionele ervaringen is het handig om makkelijke kleding en schoenen aan te hebben. Liever geen halsketting of armbanden (op die plekken zitten te kloppen acupunctuurpunten. De ervaring leert ook dat make-up niet handig is omdat die nog wel eens wil uitlopen.
Vanzelfsprekend worden de wettelijke en maatschappelijke normen m.b.t. de privacy gehanteerd. Vanwege de werkingsprincipes van EFT leg ik overigens zo min mogelijk vast; alleen dat wat ik nodig acht voor het volgen en testen van de vooruitgang.
Als je verwezen bent, stemmen we onderling af of er contact gezocht moet/mag worden met de verwijzer en wat wel of niet verteld mag worden.

Overige praktische zaken

  • In de directe omgeving is voldoende parkeergelegenheid.
  • De praktijkdeur is onder de carport (linkerdeur), de bel zit rechts van de deur.
  • Er is een toilet aanwezig in de entree.
  • Er mag vanzelfsprekend niet gerookt worden
  • Als iemand je brengt, realiseer je dan dat hij/zij niet in de praktijk kan blijven wachten.
  • Als je in het kader van het covid-19 virus extra kwetsbaar bent dan ik kan ik de gebruikelijke extra voorzorgsmaatregelen nemen, zoals desinfecteren van mijn handen en/of het dragen van een mondmasker. Neem dan ook zelf een flesje water mee. Tijdens de sessie is het vaak zinvol om even wat water te drinken. Overigens heb ik liever niet dat de client zelf een masker draagt, dit omdat nogal wat punten op het gezicht liggen.
  • Als hulpverlener ben ik verplicht een meldcode te hanteren bij het vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Ik hanteer de meldcode zoals het Ministerie van Volksgezondheid die heeft uitgebracht.